Handelsbetingelser.

PRISER: Alle de gældende priser på www.frvgymnastik.dk er i DKK og er ikke tillagt moms, da foreningen er momsfritaget. Og de kan ses på hjemmesiden under de forskellige hold.

BETALING: På www.frvgymnastik.dk kan der betales med følgende korttyper: Dankort, Visa og Mastercard. Alle betalinger er forud betaling for den periode der er angivet ved købet.

YDELSER: Vi bruger QuickPay til kortbetaling på vores egen hjemmeside, læs mere på QuickPays hjemmeside om sikkerheden ved online betaling.

FORTRYDELSESRET: Alle indbetalte beløb refunderes som udgangspunkt ikke, med mindre andet er anført i beskrivelsen på det enkelte hold/arrangement. SÅ HUSK AT TJEKKE AT DET ER DET RIGTIGE HOLD DU TILMELDER DIG. Ved fejl skal vi have en mail på frvgymnastik@gmail.com senest 14 dage efter tilmelding/betaling. 

TILHOLDSSTED: Da vi bruger kommunens lokaler vil der kommer aflysninger i løbet af sæsonen, som vi desværre ikke er herre over. Vi har derfor valgt at holde vores kontingent i den lave ende og giver derfor ingen kulance eller tilbagebetaling af kontingent  i henhold til aflysningerne. 

PERSONOPLYSNINGER: Personoplysninger behandles fuld fortroligt og ingen registreret personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form eller på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af de offentlige myndigheder. Personoplysninger opbevares i løbende år + 1 år efter sidste transaktion med kunden. Som registreret bruger/gymnast i Frederiksværk gymnastikforening har du altid mulighed for indsigt og du kan gøre indsigelser mod en registering i henhold til reglerne i persondataloven. Bruger der ønsker at tilmelde sig et hold i Frederiksværk gymnastikforening tildeles et brugernavn og en adgangskode. Det er brugerens eget ansvar at opbevarer disse informationer betryggende.

BILLEDER: Der vil kunne blive taget situations-billeder under træning, arrangementer, opvisning mv til brug på vores facebook- og hjemmeside.

FORBEHOLD: Frederiksværk Gymnastikforening tager forbehold for taste-/trykfejl. Vi er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som virus eller hacking, misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for vores kontrol.

ANSVARSFRASKRIVELSE: Frederiksværk Gymnastikforening og dets indholdsleverandører kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af www.frvgymnastik.dk, herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for, - at et hold ikke opfylder brugerens forventninger og behov. - at www.frvgymnastik.dk og de herpå tilgængelig gjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål. Frederiksværk Gymnastikforening og dets indholdsleverandører er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller billede brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af Frederiksværk Gymnastikforenings ydelser samt forlade hjemmesiden. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Frederiksværk Gymnastikforening. Frederiksværk Gymnastikforening påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af vores ydelser på www.frvgymnastik.dk 

KLAGER OG REKLAMATIONER: Hvis du ønsker at reklamere, skal du sende en mail til bestyrelsen på følgende mail -  frvgymnastik@gmail.com 

Bliv medlem

Online tilmelding og betaling i Frederiksværk Gymnastikforening

Tilmelding/betaling
Kalender
Besøg vores side
Frederiksværk Gymnastikforening | Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk|CVR nr. 43600133 |frvgymnastik@gmail.com